WERKT SAMEN MET:

 

Studio Specie denkt ook in concepten voor zorgprojecten.

Transformaties van bestaande complexen waar verandering plaatsvind naar zelfstandig wonen.

Studio Specie denkt mee over nieuwe bestemmingen voor bestaand vastgoed.

Studio Specie ondersteunt in het opstellen van het belevingsprogramma van eisen

voor de zorgomgeving.

Studio Specie ondersteunt het thuishuizen-concept met als doel samen oud worden.

Studio Specie verbindt de helicopterview met individuele verschillen en kan daardoor ontzorgen

op alle schaalniveaus.