ZEEnia PROOF****

  XENIA CARE wordt  ZEEnia  PROOF****

  Het ontwerpen, bouwen en operationeel opleveren van respijtzorgfaciliteiten 4sterrren en hoger.

  Respijtzorg tijdelijke en volledige overname van zorg van een mantelzorger met het doel om de

  mantelzorger even vrijaf te geven. Om "op maat" vervangende zorg te bieden, passend bij    uiteenlopende zorgbehoeften van hulpvragers is een palet aan voorzieningen nodig .

 

 ZEEnia Proof werkt aan het ontwikkelen van dit palet.